Czech German English
těsnění

Malý tým - velká pružnost

Společnost Merako existuje v této podobě teprve od roku 2003. Tento mladý podnik vznikl z vůle několika zkušených specialistů, kteří chtěli vložit jejich znalosti získané v průběhu až 15 let práce v tomto oboru do vlastního podniku. Toto know-how z oblasti výroby těsnění je nejdůležitějším kapitálem dnešní firmy Merako s. r. o.

Pružnost tohoto malého podniku je od počátku velkou výhodou pro objednatele: umožňuje to rychle a v bezprostředním kontaktu realizovat individuální požadavky. Protože všechny procesy jsou ve společnosti integrované, zajišťuje to nejvyšší kvalitu – od plánování přes konstrukci vzorků až po hotovou malou sérii produktů.

Vedle nejvyšší kvality a osobního poradenství je těžištěm činnosti týmu pracovníků společnosti Merako především rychlá výroba a spolehlivost dodávek.

Protože společnost Merako má sídlo v České republice a již více let dodává zboží zákazníkům v celé Evropě, neexistují ani jazykové bariéry. Kontakt objednatelů s odborníky společnosti Merako zajišťují zkušení překladatelé.